קידוח בבטון

קידוחי הבטון מבוצעים באמצעות מקדח יהלום בקוטר עד "8 המורכב על מקדחת בטון מקצועית.   
לפני ביצוע קידוח בבטון, מעגנים את מקדחת הבטון למקום הקידוח באמצעות ברגים מתאימים.