פרוקים והריסות

במהלך עבודות השיפוצים יש צורך בביצוע עבודות פרוקים והריסות. 
אנו ביעקבי שיפוצים מחזיקים בציוד מגוון לביצוע הפרוקים וההריסות, כגון שרוול לפינוי פסולת מקומות גבוהות, פטישי חציבה בגדלים שונים, פטיש חציבה המורכב על מיני מחפרון, משורי בטון ועוד.

פינוי פסולת בנין באמצעות שרוולים:


סיתות ריצפת בטון: