חיפוי חומות בטיח מעוצב

טיח מעוצב בסיגנון מזרחי 

טיח מעוצב דמוי כורכרית

טיח מעוצב על קיר בטון