שבילי קרמיקה בחצרות

עבודות קרמיקה בחצרות, בשונה מפנים המבנה, מבוצעות בשיפועים על מנת לנקז את מי הגשמים.
כמו כן מומלץ להשתמש באריחים המונעים החלקה.
אנו ביעקבי שיפוצים מבצעים את השבילים על כל שלביהם: החל מעבודות העפר והידוקים, דרך יציקת שבילי בטון, וכלה בעבודות קרמיקה.